TT Hricov Navsteva web
09 júl 2021

Reportážny video záznam, strih, audio, titulky

reportážne video informatívneho charakteru, ktoré popisuje návštevu štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia, Juraja Smatanu, v areáli na spracovanie odpadov v Hričove pri Žiline.

 

..tu môžme vidieť budúcnosť odpadového hospodárstva...nepotrebujeme spaľovne komunálneho odpadu

Ťažiskom reportáže je vyjadrenie štátneho tajomníka o pripravenosti žilinského regiónu spracovávať odpad už dnes v zmysle platnej legislatívy ako aj legislatívy, ktorá bude v platnosti od roku 2027.

Významným bodom pre spoločnosť T+T, a.s. v reportáži je vyjadrenie Juraja Smatanu o možnosti využitia výstupu z procesu spracovania odpadu práve ako materiál pre zásyp banských diel a nevyhnutnosť zapracovania tejto možnosti do vyhlášky.

 

Video Tools & software
Full HD video @25fps
Final Cut Pro software
ProMovie software

9. 7. 2021 2021 12 MyProfile Pic v2 Roderik Kucavik Zdieľať článok: