Spolupracujem

 

Opera Slovakia portal

Opera Slovakia

https://operaslovakia.sk
cieľom je podpora šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrov klasickej hudby

 

terrainweb.sk

Terrain s.r.o.

http://www.terrainweb.sk
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (SCŠPP)

 

Contal OK
CONTAL OK, spol. s r.o.

https://www.contal.sk
zameriava na vývoj, výrobu a implementáciu identifikačných systémov

 

ŠKO Žilina
Štátny komorný orchester Žilina

http://www.skozilina.sk
v zahraničí používa oficiálny názov SLOVAK SINFONIETTA a vznikol roku 1974 ako jediný orchester "mozartovského typu" na Slovensku

 

Hudobný život
Hudobný Život

Printové médium
Odborný mesačník o klasickej hudbe a jazze

 

Allegretto

Allegretto | Stredoeurópsky festival koncertného umenia

https://hc.sk/allegretto
Festival trvajúci jeden týždeň pozostávajúci zo šiestich večerných koncertov, z ktorých minimálne tri sú orchestrálne

 

HC
Hudobné Centrum

Organizácia na podporu hudobnej kultúry
pentacon six 4020146

Chceš kreatívneho fotografa?

Ozvi sa a vytvorím ti fotky, na ktorých zažiariš.