D6R2489 2017 04 03 Allegretto Hasan Acsai Stadler web
10 nov 2020

Portrét zo Žiliny ako súčasť prezentácie slávnych absolventov kingstonského gymnázia v Londýne

Kingston Grammar School Alumni project

 Gymnázium v londýnskej časti Kingston (Kingston Grammar School London) vypracovalo v spolupráci so štúdiom AtelierWorks v Londýne projekt „KGS Frieze Alumni Wall#KGSAlumniWall.

 

Kerem Hasan

Projekt zobrazuje najvýznamnejších študentov, absolventov tohto gymnázia vo forme portrétnych fotografii, ktoré sú inštalované na presklenom priečelí budovy samotného gymnázia. Rozprestiera sa na dlhej budove QEII na London Road v dĺžke 23 metrov pozdĺž londýnskej ulice. Na tejto stene sa nachádzajú portréty slávnych športovcov, olympionikov, umelcov, historikov, doktorov,...a medzi nimi aj spomínaný Kerem Hasan.

Kerem Hasan v ľavo

Moju fotografiu si vybralo kingstonské gymnázium. Portrét Kerema Hasana vznikol v Žiline, počas stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia Allegretto. Od vzniku projektu #KGSAlumniWall  po samotnú realizáciu prebehlo dva roky. Na jar roku 2020 všetko navyše komplikovala situácia s pandémiou Covid-19, kvôli čomu sa inštalácia portrétov na samotné priečelie budovy presunulo na koniec augusta 2020.

 

Kingston Grammar School uvádza:

Sme radi, že "starí kingstonovci" sú teraz tak prominentne umiestnení v exteriéri školského areálu.

 

...živé umelecké dielo, ktoré bude naďalej rásť a rozvíjať sa

 

...tešíme sa, že ho v ďalších rokoch doplníme a dúfame, že inšpiruje súčasných študentov KGS a stane sa zdrojom inšpirácie a hrdosti pre obyvateľov Kingstonu.

 

Kerem Hasan

Šéfdirigent „TIROLER SYMPHONIEORCHESTER INNSBRUCK“
Kerem Hasan je šéfdirigentom tirolského symfonického orchestra v Innsbruck-u od septembra 2019. V lete 2017 položil mladý britský dirigent základy veľmi sľubnej medzinárodnej kariéry ziskom ceny mladých vodičov Nestlé a Salzburg. Predtým už priťahoval pozornosť ako finalista dirigentskej súťaže Donatella Flick v Londýne a ako spolupracovník dirigenta Waleskej národnej opery.

James Cracknell

Britská legenda veslovania a renomovaný dobrodruh James Cracknell. James je dvojnásobný zlatý olympijský medailista a šesťnásobný zlatý medailista z majstrovstiev sveta vo veslovaní.

Kingston Grammar School (KGS)

Kingstonské gymnázium bolo založené 1. marca 1561 Kráľovskou chartou, ktorá založila „Slobodné gymnázium kráľovnej Alžbety na vzdelávanie, odbornú prípravu a inštruktáž chlapcov a mládeže v gramatike“, aj keď predtým môže škola vystopovať svoje korene až na najmenej v 13. storočí.

 

Allegretto Žilina

Allegretto Žilina je medzinárodný festival klasickej hudby, ktorý  sa koná každoročne v apríli v kultúrnom a priemyselnom centre severného Slovenska v Žiline. Festival do r. 2013 vystupoval pod názvom Stredoeurópsky festival koncertného umenia. Hlavným poslaním festivalu je prezentovať umelcov z rôznych krajín vrátane Slovenska, ktorí sú laureátmi najrenomovanejších svetových súťaží, pričom mnohokrát ide o ich debutové vystúpenie nielen v Žiline, ale aj na Slovensku.
Okrem prezentácie vrcholného umenia je festival miestom stretnutí hudobných pedagógov, muzikológov, hudobných kritikov, reprezentantov agentúr, kultúrnych inštitúcií, zahraničných hostí a pod..
Hlavným organizátorom festivalu je Hudobné centrum, ktoré realizuje festival z poverenia a s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Jeho hlavným partnerom je domáci Štátny komorný orchester Žilina, na pôde ktorého sa festival odohráva. K propagácii festivalu prispieva podstatnou mierou aj Rozhlas a televízia Slovenska, ktorý o. i. každoročne realizuje nahrávky z vybratých vystúpení mladých koncertných umelcov. (zdroj textu www.hc.sk | Hudobné Centrum Bratislava)

 #KGSAlumniWall #kermhasan #kingston #london #hudobnecentrum #allegretto #festival

10. 11. 2020 2021 12 MyProfile Pic v2 Roderik Kucavik Zdieľať článok: